Przepisy uderzające w samorząd prokuratorów przemycono w trzeciej tarczy antykryzysowej, która co do zasady ma pomóc walczyć z koronawirusem i skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią. Tradycją PiS jest już, że w różnych ustawach ukrywa przepisy niezwiązane z deklarowanym celem…