Zaginął w piątek 10.01.20, ostatni raz namierzony koło CH reduta.

Mój brat Emil, nie wrócił dzisiaj po szkole do domu. Jest niedosłyszący i jest po próbie samobójczej. Powinien być w domu około 15, jednak po wyjściu ze szkoły (przy ulicy Łuckiej) nie ma z nim…