Naukowcy w Japonii wykazali, że woda w stanie ciekłym ma nie jedną, ale dwie różne struktury molekularne – jedną czworościanową i jedną nieczworościanową.
To odkrycie, może mieć wpływ na nasze rozumienie systemów życiowych, które opierają się na płynnej wodzie. ENG+TLDR