Aż 641 z 643 członków Izby Gmin podpisało się pod dokumentem rozszerzonej definicji antysemityzmu, która określa jako antysemityzm m.in. krytykę Izraela która nie jest podobna do krytyki innych krajów, nazywanie Izraela projektem rasistowskim lub porównywanie Izraela do nazistów.