Dla obecnej partii rządzącej rowerzysta jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa, bezideowcem.

( ͡° ͜ʖ ͡°)