@Jarek_P: to nie jest mit, potwierdzone info
@endipek: and my name is john cena xD