@kolorofon: Zbyt duży pożar. Trzeba dokonać kontrolowanego wypalenia lasu dookoła – wtedy za jakiś czas samo zgaśnie.