Chrześcijanie opuszczają Palestynę. Aresztowania bez powodu, konfiskaty ziemi, ograniczenia swobody ruchu… Obecność chrześcijan na terytoriach okupowanych nie jest Żydom na rękę, bo nie pasuje do narracji żydowskiej propagandy, że konflikt izraelsko-palestyński to „konflikt religijny”.