@DziadzioMiecio Steven Hawking świetnie zagrał w The Big Bang Theory 😉 gra aktorska na poziomie przebijającym poziom pozaaktorski Jandy