@hanksters: fakt. Można przecież przyzwyczaić się o wyglądania jak przeryw