@RoastieRoast: Pytałem poważnie, nie prosiłem o foliowanie. Jestem ciekaw jaki negatywny wpływ to ma i czy anony stracą bezpowrotnie kontakt z rzeczywistością.