@Ereg: Lepiej jak by żadna z tych grup nie miała możliwości wychowywania dzieci (・へ・)