@WilczurZnahor: Dopóki nie widzisz problemu w podaniu danych prywatnych to nie mamy o czym rozmawiać.