Rząd ogłosił Narodową Strategię Onkologiczną. Ponad 8 razy! więcej zostanie przeznaczone na dotowanie państwowej telewizji niż na walkę z nowotworami w 2020 roku.