Bądźcie czujni! Powoli ruszamy z akcją przeciwko opłacie reprograficznej! Posłuchajcie, jak jeden z działaczy ruchu #StopACTA2 – Artur Witczak opowiadał dziś na antenie Radia WNET na temat tego, jakie to chytre plany wobec naszych pieniędzy mają organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.