@Cyniczny_Lepralikon: więcej pożytku byłoby gdybyś jednak usunął konto, mniej roboty z #czarnolisto