@NVX78: Jako prawicowy wolnościowiec nie mam nic przeciwko temu, nie generalizuj.