Gminy złożyły kilkaset wniosków dotyczących konieczności budowy zbiorników retencyjnych na ich terenie. Na ten cel ma zostać przeznaczonych 10 mld zł.