123,5 tys. zł kosztowała Skarb Państwa opieszałość sędzi z Rybnika. Nie było to problemem dla upolitycznionej neo-KRS, gdy rekomendowała sędzię do awansu.