@krzemas: wystarczyłoby nie przyjmować ludzi z wirusem ponad jakiś poziom i szpitale nie byłyby przepełnione.