Przypadkiem dowiedziałem się, że Wykop podłapał mój pomysł, więc idę za ciosem: w przypadku nie odbycia się wyborów, powołujemy się na „Europejską Konwencję Praw Człowieka” której Polska jest sygnatariuszem. Nas interesuje: Protokół dodatkowydo Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych…