Tłuszczak to rosnący w wolnym tempie guzek umiejscowiony zazwyczaj między skórą a warstwą mięśni leżącą poniżej.