@kibiklops: To dlaczego policjant wydaje takie polecenia?