Tak się nigdy nie dzieje z prawdziwymi danymi, które są zawsze w jakimś stopniu losowo zaburzone.