@wtf2009: Poprosila. To jest slowo klucz. A nie wymusila karami.