Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli rozpoczęli kontrolę w siedzibie Prokuratury Krajowej. Informacje o przeprowadzonej kontroli potwierdził oficjalnie szef Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK, Marek Bieńkowski.