@xniorvox: akurat mandatów za zap!!%?@!anie i prędkości bym nie ruszał bo
a) drogówka stoi w rowach i tylko za to łapie
b) mamy zj%#?ne ograniczenia
W efekcie by się poprawiły dochody państwa, a ludzie by dalej zap!!%?@!ali (tyle że tam gdzie MO nie stoi). Za to byłby za:
a) doj%#?niem większych kar za różne wyprzedzania na trzeciego, parkowania na skrzyżówaniach, wymuszenia pierwszeństwa
b) zmuszeniem drogówki do zajęcia się tego typu wykroczeniami a nie tylko staniem z suszarą/alkomatem