@cumulus: Nie do końca widzimy to Ci podpowiem. Rolnicy akurat się cieszą z dłuższej i wydajniejszej wegetacji wynikłej z ocieplenia i większej ilości CO2. Niestety zwiększona wydajność pól i upraw jest niszczona często przez susze/ powodzie/ inne anomalie.

Przykład był zrozumiały dla normalnych osób. Dla tych, które będą szukały dziury polecam nervosol.