@dymaczdusz:
@R2D2-8989:
Grupa wyszechradzka, Skandynawia, pribałtyka, Ukraina, Bałkany i jeszcze Turcja.
Och geopolitycy 🙂
1. Skandynawia ma 3 większy PKB niż Polska mając łącznie jakieś 65% ludności Polski. To są bardzo bogate kraje i nie mają powodu aby się z nami łączyć w jakiś twór. Raczej przyciągną jeszcze Pribałtykę.
2. Pribałtyka nie przystąpi do projektu Trójmorza (czy wprost mówiąc jagiellońskiego) bo z powodów historycznych Litwa będzie się bała polskiej dominacji. a blisko mają 3 razy silniejszego partnera – Unię Nordycką , z którą nie będzie dzielić biedy tylko włączy się w ich łańcuch gospodarczy i będzie chciała z nimi współpracować wojskowo.
3. Grupa Wyszechradzka. Czesi są bardziej uprzemysłowieni niż my, mają wyższy PKB/mieszkańca, znacznie większy niż u nas udział eksportu w PKB. Jest oczywiste, że jest to eksport głównie do Niemiec. Raczej nie zrezygnują z tego. Słowacja tak jak Czechy pewnie nie zrezygnuje ze współpracy z Niemcami na rzec współpracy z Polską. Węgry zbliżają się w stronę Rosji. W dodatku nie pogodzisz w Trójmorzu obecności Węgier i Ukrainy, a Węgry uważają tak jak my że maja pomysł na politykę imperialną i marzą im się wielkie Węgry.
4. Ukraina była chętna do uznania jakiegoś naszego przywództwa (czy raczej mentorstwa) gdy sądziła, że droga do UE wiedzie przez zbliżenie z Polską. Ale Polska oddalająca się od UE nie jest dla nich atrakcyjna jako senior partner. No i im bardziej narodowe będą państwa, tym nabierać znaczenia będą jakieś pretensje o Lwów czy o Małopolskę, nie mówiąc o stosunku do historii.
5. Bałkany. Przecież oni będą się zaraz nap#!@@%$ać ze sobą. Grzeczni są tylko dzięki integracji z UE (lub licząc na przyszłą integrację), bo wiedzą, ze unia nie lubi niegrzecznych.
6. Turcja. A to już w ogóle. Turcja tylko czeka aż to się zacznie chwiać i wywróci stolik atakując np Grecję.
Ogólnie upadek UE zapewne będzie związany z przyjściem w części państw do władzy sił skrajnie narodowych. Lub tym właśnie będzie spowodowany. Państwa narodowe pokazały przy okazji maseczek i płynów do dezynfekcji jak potrafią harmonijnie współpracować w obliczu kryzysu. Nie oczekiwałbym że rządzone przez nacjonalistów będą zdolne do tworzenia sprawnie działającego tworu ponadnarodowego, bardziej atrakcyjnego niż UE.