@Calvex: Oczywiście ty byś pierwszy w czynie społecznym, za Order Pracy, 12h dziennie pazurami odgruzowywał stolicę.