@StaryWedrowiec: I samolot obsrany gównem w środku 😉