Czy ja dobrze zrozumiałem, tam jest agentura? Po drugiej stronie ulicy