Wykopki jak zwykle czytają tylko nagłówki

@Nullmaruzero: Przecież to wykop – już od dłuższego czasu człowiek odwiedza ten portal tylko po to, aby się pośmiać.
Ale pośmiać z idiotyzmów jakie są tu masowo publikowane.
Albo pośmiać z tej samozwańczej elity polskiego internetu która szkoli swoich pobratymców, albo jest szkolona…
No i obowiązkowo regularnie pośmiewisko z tematów, które regularnie powracają zataczając „tematyczne koło”…