@Kaczorra: jak to auto go wyprowadziło, przejęło kontrolę nad przednimi kołami?