O ch$@ xD Że ktoś mu jeszcze wierzy w te jego „medycynę”