@Syskiev: ja go nie trawie, od momentu kiedy zaczął „monetyzować” kanał, klasyczna sodówa, odj!?!ło mu od dużych pieniędzy