Naszych antifiarzy spacyfikowałyby przedszkolaki.
To są sojowe cipeuszki