Jeden konkretny i stały postulat: LIKWIDACJA TELEWIZJI PUBLICZNEJ. Propagandowy nowotwór pochłania rocznie równowartość kwoty, którą przeznaczamy na Wojska Lądowe. Tylko niezależne media i wolny Internet! Precz z telewizją publiczną finansowaną z naszych pieniędzy! #StopTVP #DeleteTVP