@Antorus: Za wszę może być gorzej.

Na madki + i na seby ++
Na radioryja +
Na 15 i 16 emerytury
Na emerytury dla 25-latków a nawet 15latków
Lekarze se poradzom.