@geebon: Parafrazując Diderota „Polska będzie wtedy wolna kiedy wnętrznościami ostatniego z księży udusi się ostatniego z kruluw(czyt. katotalibów)”