Moja przykładowa ocena aplikacji Bolt:

„Jestem mechanikiem samochodowym z wieloletnim stażem pracy, do etatu dorabiam jeszcze jako programista, żeby zapewnić lepszy byt swojej rodzinie. Na kształcenie swoich kwalifikacji oraz praktykę zawodową poświęciłem znaczną część dotychczasowego życia, zawsze staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej i nadrzędną zasadą jest dla mnie satysfakcja moich klientów.

Teraz z przykrością dowiaduję się, że według firmy Bolt moja praca nie jest wartościowa i powinna być gorzej opłacana. Zdaniem zarządzających firmą Bolt, osoba płci żeńskiej bez wykształcenia, która pracuje np. sprzedając pamiątki w galerii handlowej i oglądając przez większość czasu swojej pracy ekran smartfona, powinna mieć takie same wynagrodzenie jak ja, ze względu na swoją płeć. Wynika z tego, że cały mój wysiłek włożony w lata edukacji, pracy i samodoskonalenia, zdaniem firmy Bolt jest zupełnie bezwartościowy, ponieważ o wynagrodzeniu powinna decydować płeć – a ja w opinii tej firmy mam płeć gorszą.
Nie chcę, aby każdorazowa usługa transportowa przypominała mi o doznanej przykrości, jaką spowodował ten przykład dyskryminacji, seksizmu i braku szacunku dla mojej pracy oraz dbania o dobrobyt mojej rodziny, dlatego wystawiam ocenę 1/5 oraz usuwam aplikację.”