“Nie można nikomu zakazać wejścia do kościoła i uczestniczenia w nabożeństwie, nie wolno nikogo wyprowadzać z kościoła, nie powinno się też zawiadamiać organów ścigania o przekroczonej liczbie uczestników. To na władzach publicznych spoczywa obowiązek egzekwowania prawa w tym zakresie”