Autor: admin

@hahacz: Zgadzam się, to tylko prowadzi do absurdalnych sytuacji. W elektronice i informatyce popularne jest pojęcie master-slave. Potem kończy się to na tym, że ktoś spędza godziny swojego życia na czymś tak absurdalnym, jak zmienianie w dokumentacji i kodzie źródłowym, nazw z master-slave na leader-follower, tak jak to było w przypadku Pythona. Pracując w Google’u, […]

Read more