Południowa Polska prowadzi w wyścigu na najbardziej rakotwórcze miejsce do życia. O ile miasto Kraków podejmuje faktyczne działania które powoli acz sukcesywnie prowadzą do poprawy jakości powietrza o tyle podmiejskie miejscowości bardzo często pozorują działania lub niechętnie robią cokolwiek…