Dzień: 10 maja 2020

@qnebra: W odpowiedzi mogę powiedzieć tylko tyle, jakie jest moje zdanie i poprzeć to argumentami. Proponowane przez Ciebie rozwiązanie zdało by egzamin wyłącznie w tak egzotycznym układzie, jakiego doznaliśmy teraz, czyli w układzie, w którym JEDEN klub parlamentarny ma większość w sejmie, jednocześnie nie mając większości w senacie, a równocześnie mają prezydenta, niemalże cały Trybunał […]

Read more