@der_0net: Senatorska 16 to prawie sami ludzie z parciem na szkło i marionetkowy zarząd, nigdy za nimi nie przepadałem. ( ͡° ͜ʖ ͡°)